Korte historiek

De vestiging van de activiteit op de huidige locatie dateert van 1961 wanneer Eugène Schaubroeck op deze plaats een woning en magazijn bouwt.  Hij zette hiermee de reeds bestaande bouwactiviteiten van zijn vader voort.
In het prille begin bestonden de projecten hoofdzakelijk uit particuliere woningen, welke ook volledig zelf werden afgewerkt (vloerders, plakkers,…in dienst).  Er waren een twintigtal arbeiders werkzaam.
Na tijd werd de focus verlegd naar grotere projecten en spitsten de activiteiten zich toe op het aannemen van ruwbouw- en voltooiingswerken, vnl. in de verzorgingssector.
In 1996 werd het bedrijf in klasse D6 erkend.
De voltooiingswerken werden geleidelijk aan volledig in onderaanneming uitgevoerd.
De oorspronkelijke burelen werden veel te klein en gezien uitbreiding ter plaatse niet mogelijk was, werd geopteerd om het eerste magazijn te renoveren en te verbouwen naar burelen. Deze nieuwe burelen werden in gebruik genomen in 1999 en hiermee kon ook het personeelsbestand mee uitbreiden.
En ondertussen geworden tot een reeds decennialang gewaardeerde partner voor projecten in utiliteitsbouw :  zorgsector, socioculturele sector, scholenbouw, residentieel en renovatie.

Eén van de belangrijke pijlers voor een goede reputatie van de onderneming berust op een gedreven wil om voortdurend het verschil te maken in service, kwaliteit en betrouwbaarheid.
De discrete, no-nonsense en professionele aanpak heeft tot op heden telkens opnieuw de basis gelegd voor een duurzame samenwerking met onze partners. Dankzij strakke projectopvolging en probleemoplossend meedenken is er tot op  vandaag een tevreden en trouwe klantenbasis opgebouwd. 

Maar de tijd staat niet stil : voortdurend opnieuw investeren en innoveren is een noodzakelijke hoeksteen voor continuïteit, stabiliteit en verdere evolutie in de toekomst.

Zorgzame en creatieve vakmensen maken het verschil voor U !